ПРОГРАМА

#ПЕТ

04
АПРИЛ
16:00 - 21:00
Подигнување на стартни броеви
СКАУТ АУТДООР ШОП (клик за локација)

#САБ

05
АПРИЛ
10:00 - 18:00
Подигнување на стартни броеви
СКАУТ АУТДООР ШОП (клик за локација)

#НЕД

06
АПРИЛ
07:30-09:45
Подигнување стартни бројки само со претходна најава по е-пошта
СРЕДНО ВОДНО (СТАРТ-ЦЕЛ)
клик за локација
08:00

старт 45К

09:00

старт 32К

09:30

старт 23К

10:30
Групно загревање пред старт со АТГ вежби и рутини
СРЕДНО ВОДНО (СТАРТ-ЦЕЛ)
10:00

старт 10К

11:30

СТАРТ ДЕТСКА
ТРКА

14:00
Церемонија за победници 10К
СРЕДНО ВОДНО (СТАРТ-ЦЕЛ)
15:00
Церемонија за победници 23К и 32К
СРЕДНО ВОДНО (СТАРТ-ЦЕЛ)
16:00
Церемонија за победници 45К
СРЕДНО ВОДНО (СТАРТ-ЦЕЛ)

Спонзори / Sponsors

Соработници / Collaborators

vodnomatka@gmail.com

Асоцијација за промоција и управување со проекти и настани во
планинско трчање и други планински спортови ТРЕКС
Адреса: Ибе Паликуќа 17, 1000 Скопје
Жиро сметка во Халк Банка: 270069272700140
Единствен матичен Број: 6927270
Единствен Даночен Број: 4058014518005
www.trex.mk
copyright 2017-2024 Здружение ТРЕКС Скопје 
envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram