Предупредување: Неуспешно читање од база. Не го најдовме во база корисникот според хашлинк
Вашето плаќање НЕ Е УСПЕШНО.
Грешка:

Обидете се повторно со точни податоци од валидна картичка. Доколку сè уште не поминува плаќањето, а сте сигурни дека податоците се точни и картичката е валидна, Ве молиме контактирајте нè.

Спонзори / Sponsors

Соработници / Collaborators

vodnomatka@gmail.com

Асоцијација за промоција и управување со проекти и настани во
планинско трчање и други планински спортови ТРЕКС
Адреса: Ибе Паликуќа 17, 1000 Скопје
Жиро сметка во Халк Банка: 270069272700140
Единствен матичен Број: 6927270
Единствен Даночен Број: 4058014518005
www.trex.mk
copyright 2017-2024 Здружение ТРЕКС Скопје 
envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram