Спонзори 2018-03-23T22:25:51+00:00

SPONSORS

SUPPORTERS

MEDIA

Ве покануваме заеднички да го промовираме спортскиот дух и туристичките вредности на Скопскиот регион.

Ве очекуваме со предлог за термин за состанок на кој заеднички детално би ја разгледале нашата маркетинг понуда заедно со вашите можности материјално или нематеријално да нѐ помогнете.

Спортски поздрав

Тимот на ТРЕКС
Контакт:
Дејан Крле 071 246 423
Игор Јовановски 070 997 348